Form

Vi tibyder rådgivning og ydelser indenfor


By- og Landskabsudvikling

landskabsplaner

byplaner


Planlægning

Lokalplanlægning

Kommuneplanlægning Landzonesager

Processtyring i forhold til myndighedsbehandling


Jord og terræn

Støjvolde

Jordforbedring

Terrænreguleringer

3D

Volumenberegninger

Projektering


Andet

GIS-Analyser

Skyggediagrammer



Baggrund

Landskabsarkitekt med speciale i byplanlægning

17 års erfaring fra den kommunale forvaltning og 4 år som selvstændig.